Stránky plné přání

Jan Werich: "Přátelství je součást lidského štěstí...."

Z lásky - loučení...

Loučení...

 

 

 

Přilétl jsi jako kulový blesk - rychle a nečekaně.
Rosvítil jsi můj prázdný život a rozbušil moje zlenivělé srdce.
Bylo mi krásně, nevýslovně nádherně, nepředstavitelně.
A stejně jako kulový blesk jsi zmizel
a zanechal po sobě strašnou spoušť.
Tma, smutek, samota.
Ale nelituji toho, protože jsi mi dal poznat lásku se vším všudy,
nemůžu tě nenávidět.

 

 

Už nepíšeš mi "Mám Tě rád",
z lásky krásné zbyl jen prach,
vítr do něj lehce dých,
s ním odfoukl i můj smích,
teď už jenom vzpomínám
jak jsi říkal "Mám Tě rád".

 

 

Tak moc bych chtěla být jen tvá,
tak moc jak hvězdy jediná.
Tvý rty jsou rudé, horké, toužící,
mé srdce malé po velké lásce plačící.
Na černém nebi jedna hvězda zářící,
já zkouším pod tou hvězdou žít,
proč jen mé srdce zklamané má v srdci je tvůj obraz mít.
Zkus na sebe se podívat,
zkus představit se lásce.
Vidíš tu hvězdu pod tebou?
To jsem já a ty jsi její vládce!

 

 

 
Doufám, že se na tyto stránky budete rádi vracet a vždy zde najdete přesně to, co potřebujete.....