Stránky plné přání

Jan Werich: "Přátelství je součást lidského štěstí...."

Narozeniny - kulaté...

 

45.gif

 

 

 

 

 

 

 

Příteli padesátníkovi

Když říkáš, pohlížeje zpět:
"Jak málo stih jsem udělat,
a mládí je pryč drahně let,"
jo, příteli, pak je Ti padesát.

Když v noci často nespíš a se převaluješ,
ač chrupal bys jak dudek, či jak sysel rád,
a na poradě, schůzi zase podřimuješ,
jo, příteli, pak je Ti padesát.

Když skleróza už začíná Ti rejdit v lebce
a co máš dělat, musíš si už psát,
když na plesech už tančit se Ti nechce,
jo, příteli, pak je Ti padesát.

Když úd už nemáš dávno tuhý jako kolík
a žádná nová láska nedá srdci Tvému zaplesat,
když občas připustíš, žes trochu alkoholik,
jo, příteli, pak je Ti padesát.

Když ráno vstávaje, jsi celý olověný
a hemeroidy Tě trápí, když jdeš srát,
když tu Tě bolí, tam zas píchá, až jsi znechucený,
jo, příteli, pak je Ti padesát.

Když ale řekneš: "Co na tom c est la vie!
Já živote se dál chci s tebou prát,
mně nechce se skuhrat jako kmetovi!"
Jo, příteli, pak je Ti jenom padesát!

 

 

Víš co je to „PADESÁTKA“?

Povím Ti to tedy zkrátka:
Ponenáhlu hochu milý
postava se Ti k zemi chýlí…
mrazivými drápy všudy
zarývá se zima v údy…
sníh se bělá na temeni
nebo ho tam mnoho není…
místo mozku jakási kaše
naplňuje lebky naše…
sluch se krátí, zrak se kalí
v žaludku nás žáha pálí…
děravé jak měchy plíce
játra tvrdnou víc a více…
jakési kamení ve žluči
chvílemi nás strašně mučí…
v žilách vápenné jsou lomy
srdce též ne bez pohromy…
ud jak kapr sebou šlehne
tu se zase ani nehne…
tu v něm vzplane jakási touha
pak je zase hmota pouhá…
v zádech, kříži časem píchá
jak by vysychala mícha…
ledvina se odpoutává
revma se též cítit dává…
ruce silné se nám třesou
nohy, sotvaže nás nesou…
tak se bídně na tom světě
trmácíme v zimě, v létě…
málo světla, mnoho smutků,
mnoho vůle, málo skutků…
dlouhá chvíle, paměť krátká…
tak to je
ta „PADESÁTKA“ !!!

Všechno nejlepší a hodně zdraví přejí

 

 

"50"


Perspektivně potřebný příslušníku party padesátníků.
Při příležitosti padesátin předkládáme ponaučení pro příští pátky.
Podle prohlášení proslavených proroků představuje
padesátka plno postupně přicházejících potíží. Pás postupně počíná povážlivě
prorůstat, poklesávají příslušné partie podbřišku, paže práchnivějí,
papula pozoruhodně puchne. Plíce přestávají poslouchat při
přespolním poklusu podél pohostinství. Posavad pěkná pokrývka paměti
potřebuje pravidelné pročesávání prostřednictvím panenských prstíčků.
Postupující prostata počne podlamovat potenci, přichází pravé
pozemské peklo. Postel představuje pouze prostředek pro
plané platonické probírání prožitých pošetilostí, případně
promarněných příležitostí. Poklesem potence přichází
pozměnění pracovního postupu.
Procvičené prsty padesátiletých pánů působí půvabným
paničkám příjemné pocity.
Příteli padesátiletý.../vpište jméno/...
Přejeme pikantní prostopášné prožití padesátky.
Popíjení pěnivého piva, popřípadě příjemnějšího Prazdroje,
Praděda, popřípadě patoků povzbuzujících potenci potřebnou
pro přepadávání, případně podlamování panen, pěkných paniček,
příležitostných pesimistek.
Po prožití přicházející padesátky postupně přijde permanentní
pohasínání potence. Pakliže potom přestaneš provozovat pošetilosti,
přijde posvátná pohoda pozemského půlstoletí.

 

 

 

1  
2  
 
Doufám, že se na tyto stránky budete rádi vracet a vždy zde najdete přesně to, co potřebujete.....